Kada vaš dug zakonski odlazi u zastaru

Kada vaš dug zakonski odlazi u zastaru

Zatražite kreditAKCIJA! BESPLATAN kredit za NOVE korisnike do 400 € sa rokom otplate do 30 dana. Bez naknada, jamca i skrivenih troškova. Posudiš 400 € - vratiš 400 €

Koji iznos trebate?

50 € (376,73 kn) 4000 € (30138 kn)

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Sutra 29.11.2023 u 08:30
Ukupan iznos za vraćanje:

Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 400 € (3.013,8 kn) na maksimalan rok do 30 dana!
Prednosti za stare (postojeće korisnike): nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne liste


PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 1.000,00 € (7.534,5 kn) na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 1.017,10 € (7.663,33 kn), uz EKS 7,13%, iznos Premije 17,10 € (128,09 kn) te iznos mjesečne rate 203,42 € (1.532,67 kn) (5 rata). Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 7,15%, Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7.53450 kn
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Dug i njegova zastara

Svakome se može dogoditi da greškom ne plati neki račun pa nastane dug, no nekima dugovanje nastane zbog nemogućnosti plaćanja duga jer jednostavno nemaju otkuda platiti dugovanje. Bilo da se radi o dugovanju građana ili tvrtki dugovanja se trebaju podmiriti u roku, a ako se to ne učini nastaje dugovanje koje vjerovnik onaj kome se duguje može i prisilno naplatiti.

No nemaju sve vrste dugova isti rok zastare, a to je zakonom definirano i korisno je znati. Zakon propisuje opći rok zastare od pet godina, no kod nekih dugovanja se određuje i poseban jednogodišnji rok zastare. To su dugovanja za električnu energiju, toplinsku energiju, vodu, plin, održavanje čistoće, dimnjačarske usluge, zapravo na usluge koje se obavljaju za potrebe kućanstva.

Dug za radio i televizijske usluge, poštanske i telefonske usluge, te pretplate na tiskovine koje su povremene također pripadaju skupini čije dugovanje ima rok zastare od jedne godine. Ukoliko vjerovnik propusti u toj godini dana poslati opomenu nakon isteka godine dana smatra se da se vjerovnik odrekao svog potraživanja i dužnik ne mora platiti to dugovanje.

Dug i poseban rok zastare za povremene tražbine

Povremene tražbine su potraživanja koja dospijevaju u godišnjim, kvartalnim ili nekim drugim dogovorenim vremenskim periodima. Takve tražbine mogu biti na primjer kamate, naknada za uzdržavanje i slično. U ovu kategoriju pripadaju i naknade štete, naknade po ugovorima o osiguranju, dopunsko zdravstveno osiguranje, zajednička pričuva. Zastara kod ovakvih potraživanja, odnosno dugovanja je tri godine, nakon čega vjerovnik više nema pravo tražiti prisilnu naplatu za dug.

Ukoliko u periodu dok ne nastupi zastara bez obzira na vrstu dugovanja ili roka za zastaru, vjerovnik pokrene postupak za prisilnu naplatu kako bi realizirao i naplatio dugovanje, nastupa prekid zastare. No za prekid zastare nije dovoljna opomena ili poziv na plaćanje već je potrebno pokrenuti tužbu ili neki drugi postupak kako bi se dug naplatio. Jedino ako se pokrene postupak pred sudom može nastupiti prekid zastare.

Ukoliko onaj koji je dužan prizna dugovanje zastara počinje teći iznova od priznanja dugovanja. Odnosno ukoliko se podnese tužba kod suda zastara počinje teći iznova dana kada je sudski spor okončan, no nije se uspjelo naplatiti dugovanje.

Dug i krajnji rok zastare

Postoje određene situacije kada se period zastare neće uračunavati u zastarni rok, a to su za potraživanja između bračnih partnera, roditelja i djece za vrijeme trajanja roditeljskog prava. Zatim između štićenika i skrbnika, centra za socijalni rad, te osoba u izvanbračnoj zajednici.

No, postoji i opći rok zastare na dug, a to je deset godina ukoliko je donesena pravomoćna sudska presuda, odluka nekog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom. No da bi nastupila zastara nakon deset godina zbog nemogućnosti naplate dug treba biti utužen pred sudom i treba postojati nemogućnost naplate, pa istekom deset godina se dugovanje otpisuje.

Ukoliko se nalazite u situaciji da vas se sudskim putem utužuje vaše dugovanje jer niste bili u mogućnosti platiti dugovanje, po završetku sudskog postupka će nastati uvjeti za prisilnu naplatu duga, a to za građane a i tvrtke znači blokada računa i plaćanje dodatnih troškova suda za stranu koja će izgubiti spor. Kako ne biste trebali plaćati dodatno još i troškove suda gotovinski krediti su vam na raspolaganju da vam pomognu da riješite svoje dugovanje da do sudskog spora niti ne dođe.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE