Ako pripremate marketinšku kampanju, prvo prepoznajte i upoznajte svoju konkurenciju i nikada ih nemojte podcijeniti, ali ni precijeniti, jer vi u početku možete samo drugačije koje na kraju mo