Dinamičnost bugarskog bankarskog sektora reflektira se kroz sve veći broj banaka koje se natječu za pažnju potrošača. Kao rezultat, bankarska konkurencija u Bugarskoj predstavlja ključni faktor koji u