U pristupu prevladavanju sukoba u bračnim odnosima, ključna uloga pripada razumijevanju i komunikaciji. Kako prevladati sukobe u bračnim odnosima: Konstruktivne strategije dijaloga počinju s temeljiti