“Brkata žena” je i u starim vrmenima prolazila samo kao cisrkuska atrakcija na svim vašarima, cirkusima i sajmovima. Današnji imperativi ljepote su prokazali i protjerali sav taj “užas ženske dlakavos