Digitalizacija financijskog sektora u Bugarskoj značajno je transformirala način na koji se financijske usluge nude i koriste. U području kreditiranja, online platforme poput brzikrediti.bg pružaju br