Utjecaj socijalnih interakcija na iskustvo kockanja u casinu može biti duboko ukorijenjen u psihološkim aspektima grupnog ponašanja. Kada osobe kockaju u skupini, bilo da je riječ o fizičkom casinu il