Geopolitička dešavanja često oblikuju svjetsku ekonomsku scenu, a sankcije su jedan od najmoćnijih alata koje države koriste kako bi ostvarile svoje geopolitičke ciljeve. Sankcije mogu biti usmjerene