Stvaranje sigurnosne mreže za financijske poteškoće do sljedeće plaće ključan je korak prema financijskoj stabilnosti. Prvi korak u izgradnji takve mreže je usvajanje praktičnih savjeta za štednju koj