Jezik chatanja: Specifičnosti hrvatskog izražavanja u online razgovorima očituju se kroz različite oblike komunikacije, a jedan od najprepoznatljivijih su svakako kratice i akronimi. U digitalnom okru