Sigurnost na sex oglasima jedna je od najvažnijih tema koju treba uzeti u obzir prilikom sudjelovanja u takvoj vrsti online aktivnosti. Bez obzira na to jesu li ljudi u potrazi za partnerom ili samo ž