Istina, sve što možete unijeti u svoje tijelo, možete staviti i na kožu ili kosu. U vašoj kuhinji, u vašoj smočnici, u vašem frižideru je u svako doba najmanje pet sastojaka od kojih možete napraviti