Kvantna biologija istražuje kako se temeljni kvantni efekti, kao što su tuneliranje, entanglement i superpozicija, koriste u biološkim sustavima kako bi se omogućili neki od ključnih procesa života. J