I mnoga druga stanja koja čovjeka ograničavaju i sputavaju prati izjava “radim to k’o bez ruku”, a kad su šake deformirane, upaljene, naotečene i bolne ljudi se i stvarno osjećaju blokirano, kao bez r