Svakako je najbolja zaštita i prevencija srca i krvnih žila zdrav i aktivan način života, zdrava prehrana, nepušenje i izbjegacanje ili barem smanjenje stresa. No, kada su vam žile već ugrožene, dijag