Tko može biti kum na krštenju

Tko može biti kum na krštenju

Tko može biti kum na krštenju i koji su uvjeti

Sakrament krštenja važan je događaj u svakoj katoličkoj obitelji. Najčešće se krste bebe i mala djeca, no ponekad sakramentu krštenja pristupaju i odrasli. Uloga kuma ili kume izrazito je važna kod katolika te su kumovi jamci u ime Crkve da će dijete biti odgajano u katoličkom duhu te zbog toga Crkva postavlja uvjete po kojima netko može ili ne može biti kum. Dakle, tko može biti kum na krštenju? Crkva je postavila mnogobrojna pravila glede kumstva pa tako osoba, da bi mogla biti kum, za početak mora biti starija od 16 godina, koja je katoličke vjeroispovjesti te je pričešćen i krizman. Osim toga, osoba koja se razmatra za kumstvo mora biti sposobna služiti se razumom, a uz to mora biti praktičan vjernik te mora biti slobodna osoba ili biti u crkvenom braku. Tko može biti kum na krštenju su ljudi koji su napravili sve sakramente i žive u duhu katoličke vjere.

Tko može biti kum na krštenju, a tko ne može

Odabir kuma ili kume važan je, pa tako tko može biti kum na krštenju mora udovoljavati svim zahtjevima i prohtjevima Crkve kako bi se osiguralo da će dijete biti odgajano u katoličkoj vjeri i duhu. I dok postoji popis za to tko može biti kum na krštenju, također postoji i popis po kojem netko ne može biti kum pri tom sakramentu. Pa tako osobe koje nemaju sve sakramente ili nisu katoličke vjeroispovjesti ne mogu pristupati toj ulozi. Također, razvedeni ljudi koji su ponovno vjenčani ili žive u nevjenčanoj zajednici, nevjenčani ljudi ili pak civilno vjenčani parovi ne mogu biti kumovi. Osim toga, ljudi koji žive nemoralnim načinom života u očima crkvenjaka, kao što su narkomani, razbojnici ili neki drugi ljudi koji žive na nemoralan način ne mogu biti uzeti u obzir kada je kumstvo u pitanju. Također, od uloge kumova isključeni su i sami roditelji djeteta kojem se daje sakrament krštenja.

Tko može biti kum na krštenju i odabir osobe za tu ulogu

Tko može biti kum na krštenju važno je pitanje ali i odluka svakom pripadniku katoličke vjeroispovjesti te je vrlo važno odabrati pravu osobu za tu ulogu kako bi bili sigurni da će dijete odagajti u tom duhu. Tko može biti kum na krštenju je poprilično dugačak popis uvjeta koje osoba prije nego što stupi u tu ulogu mora zadovoljavati pa stoga izbor za kuma ili kumu ponekad nije lak jer se današnji način života ipak ponešto razlikuje od nekadašnjeg način života. Iz tog razloga je broj ljudi koji udovoljavaju apsolutnom svim Crkvenim zahtjevima relativno mali. Naravno ljudi se snalaze pa tako ponekad izostave pokoju informaciju pa svakako mogu pristupiti toj ulozi, a sve veći broj ljudi ionako obavlja te sakramente jer je to običaj i da ne bi bilo što će obitelj ili susjedi reći. U svakom slučaju, osoba koja obavlja funkciju kuma posrednik je između Crkve i osobe koja se krsti.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE