Vjenčanje kod matičara

Vjenčanje kod matičara

Vjenčanje kod matičara, jednostavnost

Vjenčanje kod matičara poprima zadnjih godina sve veću popularnost nad crkvenim vjenčanjima. Prema nedavnim statistikama u Republici Hrvatskoj, broj vjenčanja kod matičara se gotovo izjednačio s crkvenim vjenčanjima. Da li to znači da se smanjuje broj vjenčanja u crkvi, ili da se mnogi zapravo ne odlučuju na vjenčanje? Znamo da je vjenčanje kod matičara bilo više rezervirano za one parove koje žele nešto intimnije i nisu od crkve. Vjenčanja u crkvi su opet s druge strane više bila rezervirana za parove koji žele ovaj dan obilježiti sa što više ljudi. Sve je popularnije i sam život u zajednici bez braka, jer mnogi usvajaju kako za ljubav nije potreban komad papira. Jednostavnost vjenčanja kod matičara je svejedno nekako prvi izbor većini koji žele zaokružiti svoju ljubav. Da li je možda i sadašnja ekonomska kriza i pandemija Covida zaslužna za višak vjenčanja kod matičara? Odgovor je svakako. Svi znamo po prilici kako izgledaju crkvena vjenčanja u usporedbi s vjenčanjem kod matičara.

Vjenčanje kod matičara, razlike matičara i crkve

Zadnjih godina slušamo statistike kako se svaki treći brak u Hrvatskoj raspadne, razlozi razvoda su naravno brojni. Proces same rastave je jednostavniji ako niste vjenčani u crkvi. Da li je to jedan od razloga zašto je vjenčanje kod matičara bolje? I da i ne, ovisno o osobama. Vjenčanje u crkvi nije za shvatiti olako, da bi ste pristupili crkvenom braku i sami vrlo dobro znate da vi i vaš partner morate imati sve crkvene sakramente, ako ih nemate istina je da nećete jeftino proći da ih obavite. Katolička crkva ima i neka stroga pravila kod vjenčanja koja ne postoje kod matičara, primjerice; Crkveno vjenčanje je ograničena u smislu buke, ponašanja, katoličkih običaja i drugih stvari. Muškarac ne smije poljubiti svoju mladu dok nisu proglašeni mužem i ženom. Vjenčanica ne smije biti oskudna i otkrivati previše zadnjeg ili prednjeg dijela. Bacanje riže za sreću po izlasku para iz crkve također nije baš simpatizirano sa strane crkve. Sva navedena pravila kod matičara ne postoje. Kod matičara postoji slobodna pisanja vlastitih zavjeta, sloboda odluke što ćete obući, sloboda biranja glazbe. Brak se sklapa razmjenom prstenja kao i u crkvi, iako nije nužno u pravilu. Vjenčanje kod matičara je u svemu jednostavniji proces nego u crkvi.

Vjenčanje kod matičara, trošak vjenčanja

Kao i crkveno vjenčanje i vjenčanje kod matičara istiskuje određeni trošak. Što je sve potrebno za vjenčanje kod matičara? Prvo je par obavezan prijaviti svoju namjeru o sklapanju braka kod matičara na mjestu na kojem se mladenci žele vjenčati. Vjenčanju moraju prisustvovati uz mladence još dva punoljetna svjedoka. Od papira bit će vam potrebni; Izvadci iz matice rođenih, na uvid morate dati isprave o vašem identitetu i dokaz o državljanstvu u RH. Matičar vas može tražiti i druge isprave. Koji su realni troškovi vjenčanja kod matičara? Minimalni troškovi su 210, 00 kuna. Prijava za sklapanje braka je 70 kuna, čin sklapanja braka 140, 00 kuna. Drugi troškovi mogu biti ako želite da vas matičar vjenča van matičnog ureda, troškovi fotografiranja, i drugih stvari po vašim željama. Vjenčanje u matičnom uredu ne mora biti po mjestu prebivališta, možete se vjenčati u bilo kojem gradu u RH. Radi samog jednostavnijeg procesa mnogi se odlučuju upravo na ovakav oblik vjenčanja kod matičara.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE