Vrste tarota

Vrste tarota

Koje sve vrste tarota postoje? Tarot kao vještina duge tradicije!

Tarot je vrlo stara vještina koja se stoljećima njegovala da bi danas dobila svoj trenutni oblik. Kao i mnoge druge struke, i tarot je s godinama evoluirao. Različite vrste tarota dolazile su i odlazile, a zamijenile su ih neke nove. Danas razlikujemo tri vrste tarota, a razlika se bazira na slikovnim prikazima na kartama, broju karata i što sve određeni tarot može predvidjeti. Postoje klasični špilovi, privatizirani špilovi te okultni špilovi, kojih je ujedno i najviše. Klasični špilovi koje koriste današnji tarot majstori uglavnom potječu iz kasnog srednjeg vijeka odnosno ranog novog vijeka. Takvi špilovi uključuju marsejski tarot, jedan od najcjenjenijih špilova koje bi htio imati svaki tarot majstor koji drži do sebe i svog zanata. On je direktan nasljednik starih talijanskih tarot špilova! Osim marsejskog, postoji i Mantenjev tarot, koji je inspiriran kršanskim simbolima kao što su papa, majka Božja, križevi i različiti crkveni motivi. Ovakvi špilovi često su nailazili na otpor od strane Katoličke crkve.

Različite vrste tarota dovele su do personalizacije špilova iz raznih razloga.

Klasični špilovi su oni koji su najčešće korišteni jer sadrže osnovne vizualne prikaze koji se najlakše čitaju. Malo iskusniji tarot majstori koriste i privatizirane tarot špilove koji često imitiraju one klasične, no karte imaju različite simbole koji ponekad nadograde samo predviđanje, no teže se interpretiraju. Među privatizirane špilove ubrajamo: Viskontijev tarot; koji potječe iz srednjovjekovne sjeverne Italije. Italija je u tom periodu bila centar kulture cijeloga svijeta, a tarot je tamo također blistao. Privatizirani špil sadrži portrete članova obitelji Viskonti, a tarot majstori koji imaju ovakav špil znaju da imaju u rukama pravi artefakt. Ukoliko posjetite tarot majstora koji gata iz ovakog špila, svakako ste naišli na nekoga tko vrlo dobro zna svoj zanat. Ostale vrste tarota, barem kad je u pitanju privatiziran stil također uključuju i Dalijev tarot, odnosno tarot Salvadora Dalija koji je neke karte ukrasio različitim simbolima, kao što je ubacio i portret sebe u svom osebujnom stilu. Vrste tarota uključuju i okultne špilove.

Vrste tarota okultnog karaktera su najbrojnije, ali i najzanimljvije!

Vrste tarota također uključuju i okultne špilove koji su najbrojniji, najposebniji, ali isto tako zahtjevaju puno znanja jer su prikazi u takvim špilovima vrlo specifični. Vrste tarota u takvim špilovima uključuju i Zlatnu Zoru, koja Vam je kao pojam možda poznatija nego ostale. Zlatna Zora je najpoznatija vještina tarota novog doba koja je nastala u Engleskoj pred kraj 19. stoljeća. Danas mnogi novi špilovi vuku inspiraciju upravo iz ovog špila, a poznat je u brojnim mogućnostima koje omogućuju najbolje predviđanje putem tarot karata. Tarot je vrlo stara vještina, a ono što imamo danas nekada nije nimalo nalik starim tarot špilovima. Ipak, kao i svaki drugi zanat, i tarot je evoluirao i napredovao, stoga je svo znanje stečeno stoljećima predviđanja i sličnog sada skupljeno u jedno. Posjetite tarot majstora ili ga nazovite i saznajte kako najbolje postupiti u određenim situacijama. Nabavite pomoć kada je potrebna i odlučno nastavite u svojim naumima.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE