Svima nam je poznato da je zemljina kugla najvećim dijelom prekrivena vodom. Najveći dio zemljine površine prekirveno je slanom vodom, morem. Manji dio prekriven je slatkovodnim jezerima i rijekama ko