Kako nastaje led i što je led? Led je zapravo smrznuta voda u čvrstom agregatnom stanju. Kod temperature od 0 stupnja kod normalnog tlaka voda prelazi u čvrsto agregatno stanje, to je odgovor kako nas