Što je rotacija Zemlje? Zašto zemlja rotira, kako je došlo do rotacije zemlje? Kakav je utjecaj gravitacije u rotaciji zemlje? Sve su to pitanja koja ponekad uzimamo zdravo za gotovo jer to je opće po