Kako su nastali ljudi kroz evoluciju predmet su brojnih istraživanja. Današnji čovijek znanstveno se naziva hhomo sapiens koji se prije više od dva miliona godina razvio iz vrste homo habilis (spretni