Kako su nastali ljudi

Kako su nastali ljudi

Kako su nastali ljudi evolucijski

Kako su nastali ljudi kroz evoluciju predmet su brojnih istraživanja. Današnji čovijek znanstveno se naziva hhomo sapiens koji se prije više od dva miliona godina razvio iz vrste homo habilis (spretni čovijek). Spretni čovijek se razvio iz australopiticina s kojim je dijelio prostor istovremeno u istočnoj Africi.

Homo habilis (spretni čovjek) je vio visom samo 150 cm i osnovna karakteristika je da je imao izrazito dugačke ruke u odnosu na danšnjeg čovjeka. Tijelo spretnog čovjeka je u cjelosti bilo prekriveno dlakama a volumen lubanje mu je bio duplo manji od današnjeg čovjeka. Za preživljavanje je koristio kameno oruđe, međutim interesantno je da mu to kameno oruđe nije koristilo za lov nego za skidanje mesa sa životinja koje im je služilo za hranu.

Iako čovijek i majmun imaju znanstveno dokazano 96% zajedničkih gena, kako su nastali ljudi evolucijski je dokazano da čovijek nije nastao od majmuna. Teorija da je čovijek nastao od majmuna neko je vrijeme u povijesti bila aktualna dok znanost nije dokazala da postoji cijeli niz evloucijskih etapa razvoja čovjeka.

Kako su nastali ljudi znanstveno

Znanstveno je dokazano kako su nastali ljudi kroz dva miliona godina. Spomenuli smo da je prva vrsta iz koje se razvio današnji homo sapiens je homo habilis (spretni čovjek).

Homo ergaster (radni čovjek) se pojavio nakon homo habilisa, smatra se da je homo ergaster bio predak homo erectusa (uspravni čovjek). Međutim, nije točno potvrđeno da li su homo ergaster (radni čovjek) nastali od homo erectusa (uspravni čovjek) ili su imali zajedničkog pretka.

Uspravni čovjek je imao volumen lubanje današnjeg čovjeka do 70%, koristio je vatru i izrađivao je oruđe i koristio se sjekirom kao oružjem. Kroz iskopine znanstvenici su utvrdili da su uspravni ljudi prvi koristili vokalizaciju u međusobnoj komunikaciji.

Znanstveno je utvrđeno iskopinama da se suvremeni čovjek razvio iz homo neanderthalensis (neandertalac). Čak je utvrđeno da su u jednom periodu evolucije živjeli istodobno. Kako su nastali ljudi postoje brojna istraživanja, a činjenica da su nekih tisuća godina današnji čovjek i neandertalac živjeli istodobno velika je vjerojatnost da je čovjek nastao od neandertalaca. Neandertalci su se služili složenim govornim rečenicama, izrađivali su nakite, odjeću od krzna i kože, te su pronađeni su prvi primjerci umjetnosti. Neandertalac je koristio vatru kontrolirano ne samo za grijanje nego i za kuhanje. Po svojoj građi bio je vrlo sličan današnjem čovjeku, s malo nižom građom ali sa snažnijim i masovnijim kostima.

Kako su nastali ljudi religijski

Religija ima svoju teoriju kako su nastali ljudi. Sve religije tumače stoljećima i tisućljećima da je svemogući Bog stvorio čovjeka i bibiljsko je tumačenje da je stvoren Adam i Eva kao prvi muškarac i prva žena. Za religiju Bog je svemogući i bezvremenski, i stvorio je čovjeka kakvog danas poznajemo.

Kroz vrijeme religija i znanost su pronašle zajednički jezik i danas sukobljavanja religije i znanosti su beznačajna. Sveta pisma i svete knjige stoljećima i tisućljećima tvrdo su zagovarale teoriju kako su nastali ljudi uz božju pomoć i božjom voljom. Brojni su se ratovi vodili od križarskih ratova do osvajanja Amerika i pokršćavanja lokalnih stanovnika u svojim križarskim pohodima.

Religija je širila svoja sveta pisma kroz riječi, djela i tumačila nastanak čovječanstva. Znanstvenici tog doba često su bili proganjani ukoliko su tvrdili da postoje znanstvene osnove i dokazi da nastanak čovjeka kima svoj evolucijski trag i proces.

Danas religija i znanost se međusobno nadopunjuju i sve razmirice koje su prije bili razlozi za ratovanja sve su rijeđi i rijeđi.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE

Koliko traje muška erekcija

Koliko traje muška erekcija

Problemi s muškom potencijom nisu nikakva novost, ali relativno je novost rješenje koje Vam se danas nudi. To rješenje je 100% učinkovito i omogućit će Vam uživanje u seksualnim a

Gdje kupiti tablete za potenciju

Gdje kupiti tablete za potenciju

Preparati za potenciju nisu tako stara stvar – došli su u centar pozornosti tek prije nešto više od 20 godina, kada je farmaceutska industrija pronašla način kako da se riješi problema muške sekundarn

Tko spava zimski san

Tko spava zimski san

Tko spava zimski san i koje su to vrste životinja koje zimi utonu u san? Zasigurno nam je prvo na pamet palo da su medvjedi životinje koje spavaju zimski san jer su nas tako učili roditelji i tete u v

Kako ribe spavaju

Kako ribe spavaju

Kako ribe spavaju i spavaju li ribe uopće? Kao i sva živa bića i ribama je potreban sam za oporavak od dnevnih aktivnosti. Ribe nemaju kapke tako da kad spavaju izgledaju izgledaju kao da ne spavaju.